III Congrés Català d’Antropologia (COCA).

III Congrés Català d’Antropologia (COCA). Lleida, del 24 al 26 de enero de 2024

Soronellas-Masdeu, M. y Bodoque-Puerta, Y.
Coordinación de simposio: Enlloc com a casa? Els reptes de la cura de llarga durada i l’envelliment en el propi domicil.