Xabier Ballesteros Olazabal

Xabier Ballesteros Olazabal

Sóc treballador social, educador social i antropòleg, i estic realitzant el doctorat en el camp de la cura comunitària.

Treballo a l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, com a director del Centre de Serveis Socials de l’Antiga Esquerra de l’Eixample.
Sóc i he estat part dels grup impulsors d’iniciatives comunitàries i socials, com La Colla Cuidadora, eixgran, Tu Pots, la xarxa comunitària d’economia social i cures de l’Esquerra de l’Eixample – cesca o el fòrum social de la Cura.

He format part de diversos de grups i iniciatives de recerca. Entre els mes recents: “Homes Cuidadors, oportunitats i reptes per reduir les desigualtats de gènere i afrontar les noves necessitats de cura”; “El compromiso de los hombres con los cuidados de larga duración. Género, generaciones y culturas de cuidado”; “El cuidado importa. Impacto de género en las cuidadoras/es de mayores y dependientes en tiempos de la Covid-19”.

Els meus àmbits d’expertesa són: el treball amb la comunitat, els serveis socials, la cura social, l’associacionisme i voluntariat, la participació ciutadana, les polítiques públiques, les tecnologies de la informació i el coneixement, entre d’altres.